BİLGİ TALEP FORMU

İster satış ofisimizde yüz yüze ister telefonda ya da online görüşme talebinde bulunmak için lütfen formu doldurunuz.

KVKK AYDINLATMA METNİ

ÜSTÜNYAPI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bu Bilgilendirme ve Aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK kanun”) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. 6698 sayılı kanun kapsamında şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir. Sizlere ait kişisel verilerin güvenliği bizler için büyük önem taşımakta olup, kişisel verileriniz mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde ve hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata uygun koşullarda saklanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,doğru ve gerektirdiğinde güncel,belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.
a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK kanun”) uyarınca kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak ÜSTÜNYAPI tarafından aşağıdaki açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.
b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlenebileceği
Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin ifası, güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek, sizlere yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması, sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması, mevzuatta, şirket içi politikalarda sizi ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması, doğumgünü kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve sizin lehinize olan benzeri diğer etkinlik, promosyon basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dahil yazılar göndermek, ziyaretçi profilimizi belirlemek, istek, talep ve şikayetleri değerlendirme ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması amaçları ile sınırlı olarak işlenmektedir.
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
İşlenen kişisel veriler, KVK kanunun 8 ve 9. Maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, İşbu bildiriminin (B) maddesi başlığı altında sayılan amaçlarla sınırlı olarak, dolaylı/doğrudan yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan yada işbirliği yapılan yada proje/finansman/program ortağı olunan yurt içi / yurt dışı / uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi yada kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları yada çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine aktarılabilir. ÜSTÜNYAPI, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

ç) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yönetimi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verilerinizin, şirketimiz tarafından farklı kanallardan (ÜSTÜNYAPI’nın merkezi, şubeleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis veya diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığı ile, düzenlenen eğitim, konferans vb. ortamlara katılmanızla veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb.) elde edilebilir. Kişisel verileriniz bu metnin (B) ve  (C)  maddelerinde belirtilen amaçlarda veya kişisel verilerin korunması kanununun 5.maddesinin 2.fıkrasının © bendinde belirtilen bir sözleşmenin ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması ve yine aynı fıkranın (Ç) bendinde yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, (E) bendinde yer alan bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (F) bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ÜSTÜNYAPI’nın meşru menfaati veya açık rızanızın hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. 
Kişisel verileriniz , hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle yada ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır.
d) İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVK Kanununun 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak şirketimize iletebilirsiniz. KVK Kanununun 11.Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz haklarınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.ustunyapi.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını ÜSTÜNYAPI müşteri ilişkileri departmanına hitaben Fatih Mahallesi  1101 Sk. No:10 Yüceler Apt.D/5 Efeler/Aydın adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

TİCARİ İLETİŞİM HAKKINDA BİLGİLENDİRME
İzin vermeniz halinde ÜSTÜNYAPI, bağlı şirketleri ve iştirakleri; doğrudan veya dolaylı olarak, pazarlama, promosyon, reklam , satış, anket ve benzeri amaçlarla, kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta, çağrı merkezi, mektup, telefon, otomatik arama, Whatsapp vb. internet uygulamaları üzerinden sizlere ticari elektronik ileti gönderebilecek ayrıca hizmet sağlayıcı bilgi sisteminde ilgili verilerinizi muhafaza edebilecek ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca işleyebilecektir.

Mersis No: 0920 - 0309 - 7540 -0010
Telefon No : +90 256 214 55 00
Merkezi : Fatih Mahallesi  1101 Sk. No:10 Yüceler Apt.D/5 Efeler/Aydın
E-mail, arama ve sms izninizi iptal etmek için ücretsiz olarak info@ustunyapi.com.tr adresine mail atabilirsiniz. Kişisel verilerinizin korunması ve elektronik ticari ileti hakkında güncel bilgilendirme metni için www.ustunyapi.com.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.